Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja sanitariuszki i ����czniczki ze zgrupowania ���Kryska��� dotycz��ca zbrodni niemieckich dokonanych na G��rnym Czerniakowie podczas Powstania Warszawskiego. Zeznaj��ca by��a ��wiadkiem m.in. wymordowania rannych w szpitalu powsta��czym przy ul. Solec 51, rozstrzeliwania powsta��c��w w okolicy kamienicy przy ul. Solec 51, powieszenia ks. J��zefa Stanka, ograbiania ludno��ci cywilnej wyp��dzanej z miasta i rozstrzeliwania w al. Szucha os��b podejrzanych o udzia�� w powstaniu.]
No results