Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja z aresztowania m��odej dziewczyny, cz��onkini organizacji podziemnej, pracuj��cej w zak��adach Skody na Ok��ciu. Jej dzia��alno���� zosta��a wykryta przez szefa, Niemca, kt��ry natychmiast doni��s�� na ni�� Gestapo. Po kilkumiesi��cznym pobycie na Pawiaku zosta��a ona wywieziona do Auschwitz, gdzie zmar��a w styczniu 1944 r.]
No results