Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja z mordu dokonanego na ��ydach w Solcu nad Wis���� przez Niemc��w 11 wrze��nia 1939 r., podczas kampanii wrze��niowej. ��wiadek nie widzia�� samej egzekucji. Sam by�� potem wi��ziony w Kielcach, sk��d wypuszczono go 16 wrze��nia 1939 r.]
No results