Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznaj��ca w 1940 r. by��a deportowana do ZSRS, trafi��a do wi��zienia w Jarkucku. Zwolniona po amnestii, nie mia��a kontaktu z rodzin��.]
No results