Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznaj��cy opowiada o Niemcu, kt��ry w czasie, gdy jad�� jab��ko, rozstrzela�� trzech ��yd��w. Ponadto opisuje, w jaki spos��b odbywa��o si�� wywo��enie Polak��w na roboty przymusowe.]
No results