Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie Polaka, dy��urnego ruchu PKP, kt��ry opisuje mordowanie uciekaj��cych z transport��w wi����ni��w przez ���Ukrai��c��w��� i Litwin��w.]
No results