Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie by��ej wi����niarki kilku oboz��w koncentracyjnych. Opowiada ona m.in. o skatowaniu przez Luise Danz jednej z ��yd��wek na stacji kolejowej w KL Malchow za to, ��e mia��a przy sobie butelk�� z wod��.]
No results