Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie dotycz��ce Domu Kultury Robotniczej w Kielcach, w kt��rym Niemcy urz��dzili szpital, a po nim kwater�� dow��dztwa. Przyprowadzali tam te�� ��yd��w z getta na roboty.]
No results