Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie dotycz��ce KL Auschwitz. ��wiadek pracowa�� w aptece. M��wi o tym, jak zbierano warto��ciowe rzeczy z ubra�� wi����ni��w.]
No results