Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie dotycz��ce aresztu miejskiego w Kielcach istniej��cego w latach 1940���1941. Wi��ziono tam zar��wno ��yd��w, jak i Polak��w. W czasie swojego pobytu tam przes��uchiwany by�� ��wiadkiem rozstrzelania ok. 12 ��yd��w.]
No results