Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie dotycz��ce m����a przes��uchiwanej, kt��ry zosta�� aresztowany i zamkni��ty w kieleckim wi��zieniu pod zarzutem uczestnictwa w tajnej organizacji, a nast��pnie rozstrzelany na egzekucji w Herbach 14 grudnia 1943 r.]
No results