Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie dotycz��ce m����czyzny, kt��ry w czasie okupacji zosta�� aresztowany przez Gestapo we wsi Trzemosna, przewieziony do wi��zienia i rozstrzelany w Herbach.]
No results