Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie dotycz��ce obozu junackiego znajduj��cego si�� przy ul. Piramowicza 8 w Kielcach, kt��ry funkcjonowa�� od 1943 do czerwca 1944 r. Przebywali w nim wy����cznie Polacy ��� oko��o 300 ludzi, kt��rzy wykonywali prace budowlane i melioracyjne.]
No results