Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie dotycz��ce pacyfikacji wsi Podsuliszka. W��r��d zatrzymanych byli m���� i syn zeznaj��cej. Syn zosta�� wypuszczony, m����a rozstrzelano wraz z innymi w lesie pakos��awskim. Pacyfikacja i egzekucja by��y skutkiem donosu jednego z mieszka��c��w wsi.]
No results