Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie dotycz��ce pacyfikacji wsi Podsuliszka. Zeznaj��ca oraz jej brat byli w��r��d zatrzymanych ��� jej uda��o si�� uciec w nocy, ale brat zosta�� zamordowany.]
No results