Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie dotycz��ce potyczki partyzant��w z Niemcami w Piekoszowie. Rozbrojony zosta�� pu��kownik niemiecki, ale si��y podziemne by��y mniejsze i partyzanci musieli si�� wycofa��. Nast��pnie Niemcy dokonuj�� represji na cywilach przypadkowo spotkani Polacy wzi��ci s�� za ruch oporu, co skutkuje ich rozstrzelaniem.]
No results