Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie dotycz��ce zabicia pi��ciu ��yd��w przez ��andarm��w niemieckich we wsi Pe��czyska. Zbrodnia mia��a miejsce w kwietniu 1943 r., zamordowani zostali pochowani na miejscu zbrodni.]
No results