Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie dotyczy jenieckich oboz��w pracy. ��wiadek opisuje obecno���� szpicli, miedzynarodow�� wrogo����, okrucie��stwo NKWD oraz wycie��czaj��ce i ko��cz��ce si�� ��mierci�� wielokilometrowe marsze.]
No results