Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie dozorczyni budynku przy ul. Bagatela 10, kt��rej m���� w dniach 1���5 sierpnia widzia�� stosy zw��ok w ogr��dku jordanowskim. Dnia 5 sierpnia zeznaj��ca wraz m����em, synem i innymi osobami zostali zabrani do gmachu Gestapo w al. Szucha 25, m����czyzn skierowano na ul. Litewsk�� 21. ��wiadek przytacza relacje o u��yciu kobiet jako ��ywych tarcz dla czo��g��w. Dnia 6 sierpnia aresztowane kobiety wypuszczono na wolno���� w okolicy pl. Zbawiciela.]
No results