Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie kobiety, kt��ra w wyniku egzekucji straci��a m����a i syna. Wspomina ona, ��e rozstrzeliwania wstrzymano po interwencji le��niczego.]
No results