Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie kobiety, kt��rej syn w pa��dzierniku 1943 r. zosta�� aresztowany przez Gestapo i miesi��c p����niej rozstrzelany na ul. Urz��dniczej w Kielcach.]
No results