Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie kobiety, w kt��rym informuje o aresztowaniu jej syna, kt��ry trafi�� na Pawiak, sk��d po kilku miesi��cach przewieziony zosta�� do KL Majdanek i tam zgin����.]
No results