Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie komendanta stra��y po��arnej, w kt��rym informuje on o gaszeniu po��ar��w w pal��cym si�� getcie, sprz��taniu w Warszawie cia�� rozstrzelaniach i kontaktach z Leistem. Ponadto ��wiadek informuje o siatce volksdeutsch��w, kt��rzy szpiegowali stra��ak��w.]
No results