Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie m����czyzny, kt��rego rodzina zosta��a wysiedlona. Ojciec ��wiadka, szukaj��c pomocy, uda�� si�� na miejscow�� plebani��. Nie dotar�� tam, gdy�� zosta�� po drodze zabity przez Niemc��w.]
No results