Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie mieszka��ca Bia��obrzeg��w, kt��ry opisuje egzekucje oraz g����d i koszmarne warunki ��ycia i higieny w tamtejszym obozie dla je��c��w sowieckich. Jesieni�� 1943 r. do obozu przewieziono je��c��w z W��och. ��wiadek wspomina te�� o kopaniu grob��w w Winnej G��rze i przypadkach kanibalizmu.]
No results