Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie mieszka��ca Nowej Wsi. ��wiadek relacjonuje, ��e w listopadzie 1943 r. Niemcy otoczyli wie�� Brze��cie i aresztowali osoby z listy, kt��re p����niej zosta��y rozstrzelane. Ponadto m��wi o r����nych zbrodniach na terenie zamieszkania, m.in. o aresztowaniu komendanta Batalion��w Ch��opskich.]
No results