Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie ocala��ego ze zbrodni w Wawrze. ��wiadek zosta�� aresztowany przez Niemc��w i skierowany na miejsce rozstrzelania, z kt��rego jednak uda��o mu si�� uciec. Szczeg������w na temat zbrodni dowiedzia�� si�� p����niej, dosta�� r��wnie�� odbitki zdj���� z miejsca egzekucji. Do zeznania do����czono dwie fotografie, niezamieszczone w repozytorium.]
No results