Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie ojca dra Kazimierza Skibniewskiego, aresztowanego w grudniu 1942 r., przetrzymywanego na Pawiaku i rozstrzelanego 12 lutego 1943 r. w Lasach Chojnowskich ko��o Stefanowa. ��wiadek opisuje miejsce egzekucji oraz m��wi, ��e Niemcy zabraniali okolicznym mieszka��com opiekowa�� si�� mogi��ami.]
No results