Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie przed Najwy��szym Trybuna��em Narodowym ��wiadka, pracownika Biura Dyscyplinarnego warszawskiego Magistratu. ��wiadek opowiada o aresztowaniach pracownik��w Magistratu w 1942 r. Do jego aresztowania dosz��o w skutek problem��w zwi��zanych z warszawskimi tramwajami, jako odpowiedzialnego za aresztowanie wskazuje Leista.]
No results