Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie so��tysa Widuchowej. Opowiada o kulisach ��ci��gania kontyngent��w, by�� ��wiadkiem jednorazowego pobicia ch��op��w oraz widzia�� wysy��k�� m����czyzn na roboty do Niemiec.]
No results