Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie w sprawie egzekucji dokonywanych na terenie szko��y przy ul. Stojanowskiej. przes��uchiwana informuje, ��e mie��ci��o si�� tam prezydium policji niemieckiej.]
No results