Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie w sprawie egzekucji na terenie szko��y przy ul. Stojanowskiej. ��wiadek informuje, ��e rozstrzeliwano tam Polak��w, wskazuje tak��e na istnienie tam masowych grob��w.]
No results