Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie w sprawie pacyfikacji wsi Podsuliszka z sierpnia 1944 r. W egzekucji mia��o zgin���� 14 os��b.]
No results