Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie w sprawie pacyfikacji wsi Podsuliszka. Dnia 14 sierpnia 1944 r. Niemcy zabrali z niej wszystkich m����czyzn i kilka kobiet do maj��tku Modrzejowice. Nazajutrz wybranych m����czyzn, w tym syna ��wiadka, rozstrzelali w lesie pakos��awskim. Dnia 2 wrze��nia 1944 r. Niemcy ponownie przyjechali do wsi i w domu ��wiadka zabili jego ��on�� i matk��, wcze��niej je pobiwszy. ��wiadek w tym czasie si�� ukrywa��. Podaje nazwisko denuncjatora.]
No results