Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie warszawiaka, kt��ry po kapitulacji powstania przebywa�� w obozie przej��ciowym w Ursusie, potem zosta�� wywieziony na roboty do Niemiec, do obozu w Spellen, sk��d dzi��ki ��ap��wce wr��ci�� do ��odzi. Podaje informacje o trudnych warunkach panuj��cych w niemieckim obozie i z��ym zachowaniu Niemc��w.]
No results