Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [File title = Akta w sprawie BIRKENFELD vel CYK Anton, należał do Gestapo w Ostrowi Mazowieckiej, popełniał zbrodnie przeciw ludności polskiej, odpowiedzialny za prześladowania, aresztowania i morderstwa]
No results