Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [File title = Akta w sprawie BIRKENFELD vel CYK Anton, nale��a�� do Gestapo w Ostrowi Mazowieckiej, pope��nia�� zbrodnie przeciw ludno��ci polskiej, odpowiedzialny za prze��ladowania, aresztowania i morderstwa]
No results