Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [File title = Akta w sprawie zbrodni hitlerowskich pope��nionych na terenie Kobierzyna podczas okupacji. Protoko��y przes��ucha�� ��wiadk��w, protoko��y ogl��dzin masowych grob��w, wykaz chorych ��yd��w wywiezionych w dniach���]
No results